A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XV

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XVI

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XVII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XVIII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XIX

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XX

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXI

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXIII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXIV

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXV

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXVI

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXVII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Koncepti i Republikes Islamike te Iranit

Lëvizja jonë e brendshme islame i solli botës një skenë rilindjeje të ndikimit historik të Mesazhit Hyjnor. Ajo u dha njerëzve një ndjenjë mirëqenieje, në atë çka Islami përcjell, në kuptim të një qeverie të përgjegjshme dhe harmonike. Qasja ndaj të varfërve dhe të pambrojturve në mbarë botën premton një model qeverisjeje të bazuar në ndershmëri dhe drejtësi. Pjesa tjetër e botës është duke pritur një model qeverisjeje si ai që po merr hov në Republikën Islamike të Iranit. Brezat e sotëm duan të kopjojnë modelin e një qeverisjeje të vërtetë dhe praktike. Vendet myslimane apo myslimanët kudo nëpër botë po bëjnë të njëjtën gjë.

Lexo librin »
A picture
Kudsi (Jeruzalemi) sipas Imam Khomeinit

Asnjë çështje nuk e ka preokuptuar ndërgjegjen e Imam Khomeinit më shumë sesa çështja e Kudsit dhe e Palestinës. Jo rëndom studiuesi gjen në fjalët politike dhe mobilizuese të Imamit (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ndonjë çështje prezente dhe aktive si çështja e Kudsit dhe e Palestinës pasi në fillim, qëllimi kryesor që ishte ngulitur në mendjen e Imamit (Zoti qoftë i kënaqur me të!) dhe e ka shoqëruar atë drejt binarëve të luftës ishte rrëzimi i Shahut.

Lexo librin »
A picture
Kur’ani dhe imam Husejni

Çdo njeri që lexon jetën e imam Husejnit (a.s.), të biri të Aliut (a.s.) do të shohë se roli i tij në jetën islame ka filluar shumë herët, sidomos rol të madh ka luajtur në kohën e hilafetit të babait të tij duke marrë pjesë në tri luftëra krah për krah me imam Aliun (a.s.): Lufta e Xhemelit, lufta e Sifinit, lufta e Nehrevanit. Në kohën e hilafetit të vëllait të tij Hasani (a.s.) përjetoi të gjitha ndodhitë që ndodhën në atë kohë, ku ndër to ishte edhe «pajtimi». Pastaj imam Husejni (a.s.) së bashku me vëllanë e tij dhe Ehli Bejtin shkuan në Medine për të shpjeguar ligjet e sheriatit dhe për të mbrojtur shpalljen prej rrymës devijuese .

Lexo librin »
A picture
Kur'ani Famëlartë sipas Imam Khomeinit

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!) ka thënë: “Ju kam lënë pas dy trashëgimi të rëndësishme (dy busulla orientuese) dhe ato janë: Libri i Allahut dhe tradita dhe shembulli i familjes sime. Këto dy trashëgimi, nuk kanë për t’u ndarë kurrë prej njëra-tjetrës, derisa të vijë dita kur do të jenë te burimi i Keutherit (Haudi).”

Lexo librin »
A picture
Lartesimi i shpirtit

Falenderimi e lavdërimi janë për Allahun, Zotin e botëve, paqë e nderim për zotërinë tonë Muhammedin dhe për familjen e tij të pastër. Njeriu, ndryshe nga kafsha është qënie me krijim të dyzuar dhe me dy jetë: një jetë tokësore trupore dhe një jetë tjetër morale shpirtërore. Nëse ky përkufizim do të shprehej në një mënyrë tjetër, do të thuhej se njeriu është zotërues i një orientimi shpirtëror e moral në emër të shpirtit dhe të një orientimi tjetër jetësor e moral në emër të trupit.

Lexo librin »
A picture
Leksione në dispozitat islame 1

Feja islame ka treguar një kujdes të veçantë për dijen dhe dijetarët. Në qoftë se ne dëshirojmë të mbledhim të gjitha fjalët dhe shprehjet që i ka përmendur Kur'ani Fisnik, që argumentojnë përkujdesjen shkencore të këtij libri mbi dijen, do të vërejmë terma, si: libra, dituri, shikim, jurisprudencë, dëgjim, laps, lexim, meditim, etj. Numri i herëve, në të cilat janë përmendur këto fjalë dhe shprehje në Kur'anin Fisnik, e kalon dymijëshin.

Lexo librin »
A picture
Leksione në dispozitat islame II

Feja islame ka treguar një kujdes të veçantë për dijen dhe dijetarët. Në qoftë se ne dëshirojmë të mbledhim të gjitha fjalët dhe shprehjet që i ka përmendur Kur'ani Fisnik, që argumentojnë përkujdesjen shkencore të këtij libri mbi dijen, do të vërejmë terma, si: libra, dituri, shikim, jurisprudencë, dëgjim, laps, lexim, meditim, etj. Numri i herëve, në të cilat janë përmendur këto fjalë dhe shprehje në Kur'anin Fisnik, e kalon dymijëshin.

Lexo librin »
A picture
Leksione në doktrinën islame

Studimi i temave doktrinore dhe përballja me dyshimet a dilemat që hidhen mbi to janë nga studimet shkencore më të nderuara, më të vyera dhe më të domosdoshme sepse nën dritën e tyre njeriu plotëson lumturinë e tij në këtë botë dhe në botën e përtejme (në Dynja dhe në Ahiret), por edhe përmirëson moralin dhe sjelljen e tij. Vlera e tij përfitohet nga vlera reale e besimit dhe e doktrinës së vërtetë, pa të cilat nuk mund të ketë vlerë dhe ekzistencë..

Lexo librin »
A picture
Masakra e Kerbelasë

Ky personalitet i nderuar i historisë, mbartës i cilësive të larta është Hysejni, i biri i Aliut (Prijësi i besimtarëve), i biri i Ebi Talibit, i biri i Abdul Mutalibit, i biri i Hashimit. Nëna e tij është Fatime Zahraja, e bija e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Gjyshja e tij është Hatixheja e lartë.

Lexo librin »
A picture
Mbulimi lumturi jo fatkeqësi

Falenderimet i takojnë Allahut, Krijuesit të gjithësisë. Paqja, bekimi dhe mëshira e Tij qofshin për zotninë e të gjithë njerëzisë dhe më të përsosurin e Profetëve dhe të dërguarve, Profetin Muhammed (s.a.s), për familjen e tij të nderuar dhe për shokët e tij të zgjedhur. Një prej kërkimeve studimore të kësaj kohe, është “Hixhabi” (mbulimi), dhe kuptimi i gabuar rreth tij, për të cilin shumë njerëz përpiqen për ta mbjellë këtë kuptim të gabuar në shoqërinë tonë Islame.

Lexo librin »
A picture
Medh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet

Falënderimi e lavdërimi janë për Allahun, Zotin e botëve. Paqja e shpëtimi i Allahut qoftë mbi më të mirin e krijesave të Tij, mbi njeriun më të nderuar, Profetin tonë, Muhamedin, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë të mëparshmit e të mëvonshmit, që ndoqën udhëzimin me të cilin ai erdhi. Paqe e shpëtim për ata, sa të jenë qiejt, me yjësinë e tyre dhe sa të jetë toka, me gjerësinë e saj.

Lexo librin »
A picture
Mesazhi i të drejtave

Ky personalitet, i cili me dijen dhe urtësinë e tij arriti të udhëzonte shoqërinë dhe ta ruante Islamin e pastër, në të cilën kishin depërtuar devijime dhe risi të shumta, është Ali Ibn Husejn, i njohur edhe si ‘Sexhad’. Imam Sexhadi (paqja qoftë mbi të!) është djali i imam Hysejnit, i cili lindi në vitin 36 të hixhrit. Ai jetoi 57 vjet dhe pati një jetë mjaft të begatshme. Vitet më të rëndësishme të jetës së imam Sexhadit dhe pas martirizimit të babait, imam Hysejnit.

Lexo librin »
A picture
Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

Një njeri nuk nxjerr ndonjë përfundim të ri, kur thotë se periudha kohore që dëshmon misionin e begatë të vulës së Profetëve, Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), si dhe vitet e shkurtra të jetës së tij, përbëjnë, në vetvete, modelin e paparë ndonjëherë, një transformim madhështor në jetën njerëzore. Në të njëjtën kohë, një gjë të tillë e dëshmon edhe diagrama, që është një tregues i largpamësisë rrjedhëse të modelit qiellor dhe të legjislacioneve të shenjta.

Lexo librin »
A picture
Mesimi i faljes se Namazit

Sigurisht Namazi eshte detyre per besimtaret ne kohe te caktuar. Falja e namazit eshte rruga per tu afruar tek Allahu.

Lexo librin »
A picture
Morali Islam I

Në moralin islam, fjala terbijeh, "edukatë" është e bashkëshoqëruar me fjalën ta’lim "studim". Prandaj dijetarët e fesë dhe mësuesit e medreseve thonë se edukata është mesazh për udhëzimin e njerëzisë. Në Kur’anin Famëlartë, në synnetin e Profetit Fisnik (s.a.s) dhe në thëniet e imamëve të Ehli Bejtit (a.s) dëshmohet fuqishëm rëndësia e edukimit dhe e pastërtisë së shpirtit. Ato nxjerrin në pah se studimi pa edukim nuk mund të jetë pishtar ndriçues; studimi mund të shndërrohet në një mbulesë, e cila e pengon njeriun që të ecë në rrugën e plotësimit e të përsosurisë.

Lexo librin »
A picture
Morali Islam II

Në moralin islam, fjala terbijeh, "edukatë" është e bashkëshoqëruar me fjalën ta’lim "studim". Prandaj dijetarët e fesë dhe mësuesit e medreseve thonë se edukata është mesazh për udhëzimin e njerëzisë. Në Kur’anin Famëlartë, në synnetin e Profetit Fisnik (s.a.s) dhe në thëniet e imamëve të Ehli Bejtit (a.s) dëshmohet fuqishëm rëndësia e edukimit dhe e pastërtisë së shpirtit. Ato nxjerrin në pah se studimi pa edukim nuk mund të jetë pishtar ndriçues; studimi mund të shndërrohet në një mbulesë, e cila e pengon njeriun që të ecë në rrugën e plotësimit e të përsosurisë

Lexo librin »
A picture
Mposhtja e egos

Njeriu është krijesa më e mahnitshme e Zotit. Ai ka një natyrë të lindur (fitret) dhe personalitet shpirtëror. Ky është privilegji që e dallon nga krijesat e tjera të gjalla. Njeriu është krijesë që mendon e zgjedh. Mendjen e tij e përdor për të zgjidhur problemet që i dalin përpara, me qëllim arritjen e një jete më të mirë. Paralelisht me këtë përpjekje, ai ndërton historinë e jetës së tij.

Lexo librin »
A picture
Ndalimi i heretizimit të myslimanëve dhe i nëpërkëmbjes së shenjtërive të Ymetit Islam

Shkëndija e parë e heretizmit në botën islame doli nga grupi El Khauarixh. Ky grup i humbur konsiderohet si rryma e parë devijuese në botën islame, i cili e shtjellonte besimin në formë të gabuar dhe shkatërruese. Profeti ynë fisnik, Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka lajmëruar për daljen e këtij grupi devijues e humbës. Ai ka thënë: "Largohen nga feja, ashtu siç largohet shigjeta nga harku."

Lexo librin »
A picture
Në tryezën e Kur'anit dhe Sunnetit

Falënderimet i takojnë Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet qofshin mbi Profetin Muhamed, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur. Ne myslimanët grindemi për çështje të brendshme, ndërkohë që armiqtë e Islamit na kanë përçarë nga jashtë në atë mënyrë sa ne nuk e ndiejmë. Ne jemi dobësuar për të mbrojtur vendet tona dhe armiqtë na kanë sunduar. Allahu i Madhëruar thotë: “Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t’ju lërë fuqia.

Lexo librin »
A picture
Një kod etike për burrat dhe gratë muslimane

Ligjet dhe rregulloret e Islamit janë të ndara në dy kategori madhore dhe të veçanta - të parat janë ato ligje që merren me marrëdhënien e qenies njerëzore me Krijuesin dhe Mjeshtrin. Kategoria e dytë është për ata ligje që rregullojnë dhe udhëheqin marrëdhëniet tona me njëri-tjetrin. Të shohësh se në një degë të ligjit islam të njohur si Fikh, 90% e rregullave udhëheqin ndërveprimin tonë me njëri tjetrin, është një kërkesë që ne familjarizohemi me të se si ne të sillemi me anëtarë të së njëjtës gjini dhe më e rëndësishmja se si të sillemi me ata të gjinisë së kundërt.

Lexo librin »
A picture
Njohje Islame

Rëndësia e njohjes së njeriut Njeriu është objekt studimi i shumë shkencave të ndryshme. Psikologjia, historia, biologjia, mjekësia, sociologjia dhe shkenca të tjera e studiojnë njeriun sipas këndvështrimit të tyre, por ajo që është më me rëndësi në këtë mes, është njohja e ndërlikimit të brendshëm shpirtëror. Ashtu siç dihet, të gjitha përpjekjet dhe mundimet e njeriut, si ato shkencore, edhe praktike, kryhen për një qëllim të vetëm, arritjen e lumturisë.

Lexo librin »
A picture
Parimet e Imamiteve

Allahu (që qoftë i Madhëruar) thotë në Kur‟an: “Thuaju (o i Dërguar): “O ithtarë të Librit (Tevrat e Inxhil), ejani (të bashkohemi) te një fjalë që është e njëjtë (e drejtë) mes nesh dhe mes jush: Të mos adhurojmë, pos All-llahut, të mos ia bëjmë Atij asnjë send shok, të mos e konsiderojmë njëri-tjetrin zotër pos Allahut! “E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni: “Dëshmoni pra, se ne jemi muslimanë (besuam një Zot)!”

Lexo librin »
A picture
Për Allahun është shiizmi jonë

Fjala “Et-tesheju” buron nga kuptimet që rrjedhin prej fjalës “El-Mushajeah”. Në gjuhën arabe kjo fjalë përdoret në disa kuptime. Disa prej këtyre kuptimeve janë: ndjekja, vazhdimësia dhe pasimi. Ta ndjekësh dikë pandërprerë, në vazhdimësi dhe ta pasosh atë. Kjo fjalë përdoret edhe me kuptime të tjera, siç janë: ardhja, prezantimi i miqve tek shtëpia apo tek vendbanimi i mikut të tyre, përcjellja e mikut nga i zoti i shtëpisë pas vizitës dhe përcjellja e gjatë. Të gjitha këto janë shenjë e respektit për mikun.

Lexo librin »
A picture
Perla nga Imam Aliu

Fjalë e qartë... Sikur ajo të thuhej për njollosje e qortim, patjetër që do të ndërpritej menjëherë në gjuhë! Sikur ajo të kërcënonte degjenerimin dhe të degjeneruarit, me siguri që prej saj do të shpërthenin vullkane me drita të shumta e shumë zëra! Sikur ajo të bënte thirrje për meditim, patjetër që do të vinte e shoqëruar me vendburimin e ndjenjës dhe origjinën e mendimit, pastaj do të të drejtonte ty atje ku do ajo të të çojë dhe do të të puqte përfundimisht me kozmosin!

Lexo librin »
A picture
Përmbledhje e jetës së Profetit dhe Ehli Bejtit

Para ardhjes së Profet Muhamedi s.a.s, arabët nuk kanë qenë prej Ehli Kitabit (Idhtarë të librit) dhe as nuk gjindej fe qiellore që ti ngrinte ata në nivelet e mendimit, në nivelet shoqërore dhe qytetëruese. Në të vërtetë injoranca, zakonet prapanike kanë qenë sunduese në ishullin arabik, ndërsa mendimi dhe besimi nuk gjenin vend tek arabët në kohën e xhahilis (para Islamit). Arabët adhuronin idhujt, xhindët, yjet, engjëjt, dhe të pakët ishin ata që ndiqnin fenë e Ibrahimit, të Musait dhe të Isait (alejhim selam).

Lexo librin »
A picture
Pozita e gruas dhe roli i saj

S‟ka dyshim se Islami madhështor me mësimet e tij dhe me dispozitat e tij, përmban rrugën e udhëzimit për mbarë njerëzimin, për t‟i nxjerrë ata nga errësira në dritë. Këto rregulla e dispozita janë në përshtatje me njeriun, me të gjitha karakteristikat e tij, prirjet dhe veçoritë e tij. Çdo njeri, Islami e udhëzon në atë rrugë që i përshtatet më shumë atij/asaj. Ka shumë çështje, rregulla dhe koncepte që kanë lidhje me femrën. Çdo femër myslimane duhet t‟i njohë dhe t‟i zbatojë rregullat e Islamit.

Lexo librin »
A picture
Pozita e dijetarëve sipas Imam Khomeinit

Nën hijen e kapitalizmit të egër e zullumqar dhe të komunizmit ateist ekstremist, bota u nda në dy kampe të kundërta, në Kampin Perëndimor dhe në atë Lindor. Që prej asaj dite, është e natyrshme, që secila prej lëvizjeve të reja politike të përballet me pyetjen: Cili prej dy kampeve politike dhe ideologjike i përket, Kampit Perëndimor apo Kampit Lindor?! Këto dy kampe kanë mundur ta ndajnë botën në dy kampe, me interesa diametralisht të kundërta.

Lexo librin »
A picture
Prijësi i dëshmorëve Husein bin Ali

Bibloteka islame edhe sot vazhdon të ruajë në raftet e saj libra dhe shkrime të cilat flasin për jetën dhe virtytet e Ehli Bejtit të Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta!). Këto literatura zënë vendin e parë tek myslimanët pëshkak të ndihmesës së vetëdijshme që japin për furnizimin e rretheve intelektuale me lëndë dhe tema shkencore e historike të ndryshme e të shumëllojshme. Ajo lëndë dhe ato tema ndikuan në forcimin dhe thellimin e lidhjes mes njerëzve dhe Ehli Bejtit dhe hoqën pengesat, të cilat i ka përhapur injoranca, prapambetja e paragjykimet.

Lexo librin »
A picture
Profeti Muhamed sipas Imam Khomeinit

është i butë e i mëshirshëm me besimtarët.” 1 Në vitin 2006 (g) 1385 (h), kreu i Revolucionit Islamik të Iranit, ka shpalosur atë që e ka quajtur “Viti i më të madhit të profetëve” (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo ide është cilësuar si gjeniale, duke marrë parasysh faktin se ajo ka ardhur si bashkëkohëse e zhvillimeve dhe e ndryshimeve shumë të rëndësishme histotike me të cilat është përballur bota islame në veçanti dhe pjesa tjetër e botës në përgjithësi.

Lexo librin »
A picture
Ringjallja në Ditën e Gjykimit dhe jeta në Botën e Përtejme

Edhe pse dukuria e jetës njehsohet si dhurata më e çmuar dhe humbja e saj është jashtëzakonisht e rëndë dhe e tmerrshme, askush nuk mund të dyshojë se po aq e vërtetë është kalimi i një pjese të jetës së njeriut, në këtë “bujtinë”, që ne e quajmë botë. Ai, në fund të fundit, duhet të përballet me fytyrën e dhimbshme dhe të vrenjtur të vdekjes, kur pergamena e jetës së tij paloset befas.

Lexo librin »
A picture
Rinia sipas Imam Khomeinit

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka mundur që, për kohët e sotme, të jetë përfaqësuesi i një shembulli të shkëlqyeshëm në disa dimensione të ndryshme. Ai (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka mundur të përkufizojë saktë lloje të ndryshme botëkuptimesh dhe perceptimesh, të interpretuara prej njerëzve në forma nga më të ndryshmet, ose, e thënë me fjalë të thjeshta, secili për llogari të tij.

Lexo librin »
A picture
Rrefime shpirterore

njëmend jemi muslimanë!” (3:64). Temë e bisedës sonë është liria shpirtërore. Sonte, në këtë tubim madhështor, kam zgjedhur të flas për temën e lirisë. Së pari, ç’do të thotë liri e pastaj se sa lloje lirish ka? Natyrisht, do t’i përmendim të dy llojet: lirinë shpirtërore dhe atë shoqërore, dhe në etapën e tretë, për varshmërinë reciproke mes këtyre dy për atë se a është, për shembull, liria shpirtërore e realizueshme pa lirinë shoqërore apo jo.

Lexo librin »
A picture
Sahife Saxhadijeh

Në ditën e pestë të muajit Sha’ban të vitit të 30-të të Hixhrit, Shehrebani, vajza e Jezdrexhidrit dhe bashkëshortja e imam Hysejnit (paqja qoftë mbi të) lindi djalin e dytë. Kur lajmi mbërriti tek prijësi i besmitarëve Ali ibn Ebu Talibi (paqja qoftë mbi të), ai i bëri sexhde Allahut për këtë dhuratë dhe e quajti Aliu i vogël i njohur me mbiemrin Zejnel Abedin. Zejnel Abedini ishte njeriu që i ngjante më shumë gjyshit të tij. Ai u rrit dhe u edukua në ambientin mesazhor dhe ky ambient ndikoi në personalitetin e tij.

Lexo librin »
A picture
Shërbimi ndaj njerëzve sipas Imam Khomeinit

Shërbimi ndaj njerëzve ka qenë shqetësimi kryesor, më i madh dhe më i rëndësishëm i Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!). Qetësia e shpirtit të tij gjendej te titulli “shërbëtor”. Ai e ka shprehur vazhdimisht se zemra e tij ka qenë e lidhur fort me këtë titull, madje ka qenë ai vetë që e ka përsëritur vazhdimisht dhe ka thënë se unë jam shërbëtori i përulur i popullit tim islam dhe i kësaj feje madhështore.

Lexo librin »
A picture
Shfaqja e mëshirës së Allahut

Mëshira e Zotit të Madhërishëm ndaj të gjitha krijesave dhe ndaj njeriut në veçanti, është e pamohueshme, ashtu si drita e diellit. Por, armiku më i madh i njeriut është harresa. Ajo na largon nga e vërteta e padiskutueshme. Përkujtimi i të vërtetave reale e pozitive, ka një dobi të madhe për vetë ekzistencën tonë.

Lexo librin »
A picture
Shiizmi në karvanin e historisë

Falënderimet janë për Allahun e Madhëruar, Krijuesin e gjthçkaje, i Cili është Një i Vetëm, i Pashoq. Tek Ai mbështetet çdo krijesë. Falënderimet i takojnë Atij që solli Islamin dhe e ka lehtësuar zbatimin e tij. Falënderimet i takojnë Allahut, i Cili e ka bërë Islamin krenari për ne dhe siguri e qetësi për shpirtrat tanë e zemrat tona. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi robin e Tij, të Dërguarin e Tij, të cilin e dërgoi mëshirë për mbarë botët, Muhamedin, të birin e Abdullahut, besnikut të vërtetë.

Lexo librin »
A picture
Shijat Imamij

Nga ana gjuhësore, fjala “shia” është në kuptimin e një grupi që bashkëpunon me njëri-tjetrin për një punë të vetme në çështjet e tyre, për shembull, thuhet: “teshàjeal kaumu” - “kombi bashkëpunoi”, kur njerëzit bashkëpunojnë njëri me tjetrin. Gjithashtu, në disa raste, fjala “shia” thuhet në përgjithësi, në kuptimin e pjesëtarit të një grupi që ndjek të njëjtën rrugë me pjesëtarët e grupit të tij, ashtu siç e lexojmë këtë kuptim në fjalën e Allahut të Lartësuar

Lexo librin »
A picture
Shkretëtira e Mahsherit

Të gjithë e dimë mirë se një ditë do të largohemi nga kjo botë. Sado të jetojmë në këtë botë, sipas besimit tonë islam, si dhe të shumë feve të tjera, do të takohemi me Ditën e Llogarisë dhe me Jetën e Përhershme. Të gjithë e dimë se jeta jonë në këtë botë të shkatërruar nuk është gjë tjetër, vetëm se një provim për të merituar mirësinë e përhershme ose për të marrë ndëshkimin e përhershëm.

Lexo librin »
A picture
Të njihemi me Profetin e Islamit Hazretin

Së fundmi, shumë njerëz po përballen me ―problemin Muhamedan‖. Nuk është asgjë e re. Njerëzit kanë sulmuar Muhamedin për 1300 vite, disa për arsye të besimeve dhe të tjerët për shkak të bindjeve të tyre politike. Ai gjatë viteve të jetës ka qenë sulmuar madje edhe nga vetë familja e tij për shkak të pikëpamjeve progresive; në mesjetë ai është sulmuar nga autorët si Dante dhe Martin Luther, dhe së fundmi të gjithë ne kemi lexuar titujt rreth polemikave famëkeqe.

Lexo librin »
A picture
Tregimet për njerëzit e vërtetë

Profesori i martirizuar, Shehid Murteda Mutahhari u lind më 1920 në Feriman, qytet në krahinën veri-lindore të Horasanit, Iran. Babai i tij, i ndjeri Shejh Muhammed Husejn Mutahhari, ka qenë njeri i lartë dhe besimtar i përkushtuar, e për këtë arsye nderohej nga të gjitha shtresat shoqërore të Horasanit, si edhe të viseve të tjera të vendit. Murtedai i filloi mësimet e para në Mekteb Hane (shkollë tradicionale fillore) në qytetin Feriman.

Lexo librin »
A picture
Uniteti Islam sipas Imam Khomeinit

Uniteti islam është një nga çështjet kryesore që është trajtuar gjerësisht kohët e fundit. Diskutimi rreth tij ka pushtuar mediymet e myslimanëve, ligjëratat, fjalimet dhe mediat e tyre. Të gjitha këto përpjekje meritojnë respekt dhe falënderim, sepse synojnë rrënjosjen e këtij uniteti në mendjet dhe zemrave e besimtarëve.

Lexo librin »
A picture
Ushtritë e arsyes dhe të injorancës

Këtë libër të vyer po e vë në dorën e lexuesve të shtrenjtë, me synimin që të jetë ndihmë e këndshme dhe që të marrin prej tij mendimin e pastër, të marrin dituri dobisjellëse, njohuri të shumta dhe edukatë të mrekullueshme. Por jo vetëm kaq, lexuesi le të mësojë se ky është libri i fundit që shkroi Imami i ymetit, zotëria i oratorëve, modeli i pastër që duhet ndjekur, udhëheqësi i Revolucionit Islamik dhe themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, Imami me shpirt të kulluar, Imam Khumejnij.

Lexo librin »
A picture
Vendqëndrimet e botës tjetër

Në moshën 40 vjeçare Shejh Kummij kishte në dorë librin “Fevaid Er-Redvijetu” i cili flet për dijetarët e shiizmit. Kur arriti tek biografia e tij (emri i tij sipas rendit alfabetik), nuk e shkroi por tha: “Ky libër i vyer sqaron gjendjen e dijetarëve dhe nuk e shoh të arsyeshme të shkruaj biografinë time në të, sepse unë nuk ndihem në nivelin e tyre dhe është e tepërt të rënditem ndër ta, prandaj po mjaftohem vetëm me përmendjen e disa punimeve të mija pa përmendur biografinë time.”

Lexo librin »
A picture
Xhamia sipas Imam Khomeinit

Gjatë kohës kur Profeti i nderuar (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!) emigroi nga Meka për në Medine dhe nisi të vendosë piketat e para të fizionomisë së shoqërisë myslimane, hapi i parë që ai ndërmori, ishte ndërtimi i xhamisë në Medine. Ndërtimi i xhamisë në Medine ishte, në një farë mënyre, vendosja e gurthemelit të kësaj shoqërie.

Lexo librin »