"Unë jam qyteti i dijes dhe Aliu është porta e tij; ai që do të përfitojë nga dija ime, duhet të kalojë përmes portës."
A picture
Profeti Muhamed, mëshirë për mbarë botët

Artikulli i plote »
A picture
Disa studiues syni që kanë përqafuar Shiizmin

Artikulli i plote »

Thënie

Thotë Profeti Muhamed (s.a.v.a.s) "Zoti e urren një person me gjuhë të ndytë dhe banale."
“Konflikti e prish shoqërinë e vjetër dhe shkatërron lidhjet e forta. E pakta që gjendet në të është mposhtja, e cila është baza e shkaqeve të ndarjes.”
Thotë Profeti Muhamed (s.a.v.a.s) "Zoti e urren një person me gjuhë të ndytë dhe banale."